Ιταλικά - νέα online τμήματα Σεπτεμβρίου –50% και δώρο όλα τα βιβλία – PLIDA B2 σε 10 μήνες, από το μηδέν. 2.000 επιτυχόντες. Πληροφορίες: 210 38.44.888, 210 33.01.300

25 χρόνια διδάσκουμε ξένες γλώσσες αποκλειστικά σε ενήλικες. Πάνω από 45.500 ενήλικες έμαθαν ξένες γλώσσες στην Ευρωδιάσταση.

Τώρα η άριστη γνώση 2ης και 3ης ξένης γλώσσας μετράει στο ΑΣΕΠ! Ευρωδιάσταση = πτυχία επιπέδου C2 (άριστη γνώση) σε 2 ακαδ.έτη από μηδέν ή σε ένα ακαδ.έτος από Β2!

Νο1 Online Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών αποκλειστικά για Ενήλικες. Δώρο όλα τα βιβλία σε όλα τα online τμήματα διάρκειας 6 μηνών και άνω!

'Εως –50% σε όλα τα νέα τμήματα (τάξη ή online) διάρκειας 6 μηνών και άνω!

Πληροφορίες: 210 38.44.888, 210 33.01.300, 210 96.200.93, 210 41.000.85

Proficiency - νέα online τμήματα Σεπτεμβρίου –50% και δώρο όλα τα βιβλία – Proficiency Michigan σε 9 μήνες, ακόμη και χωρίς πρόσφατο Lower. 9.500 επιτυχόντες. Πληροφορίες: 210 96.200.43, 210 38.44.888, 210 33.01.300, 210 41.000.85

proficiency michigan (πληροφοριες)

To speaking του Michigan θεωρείται – και ίσως όχι άδικα – το πιο “ανώδυνο” μέρος της εξέτασης για έναν καλά προετοιμασμένο ενήλικο υποψήφιο. Σε τελική ανάλυση, δύσκολα κόβεις έναν συνεργάσιμο και εμφανώς καλά προετοιμασμένο “οριακό” υποψήφιο στα προφορικά, καθώς η αμφιβολία και το υποκειμενικό στοιχείο που υπεισέρχονται (σε αντίθεση π.χ. με το listening ή το GCVR όπου οι απαντήσεις είναι δεδομένες) συνήθως λειτουργούν υπέρ του υποψήφιου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι προτεραιότητα στο speaking του ECPE έχει η ευχέρεια λόγου σε συνδυασμό με μία ταχύτητα ομιλίας και γενικότερα response αντίστοιχη με αυτή ενός native speaker. Μπορεί σε άλλα μέρη της εξέτασης οι “εξεζητημένες” λέξεις να παίζουν κάποιο ρόλο, στα προφορικά όμως δεν υπάρχει λόγος να πασχίζετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις “δύσκολες” λέξεις που μάθατε για το GCVR. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι εάν χρησιμοποιήσουν απλουστευμένο λεξιλόγιο εάν αυτό τους διευκολύνει να μιλήσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια.

Πέραν αυτού, οι υποψήφιοι πρέπει να εξασκηθούν στα παρακάτω: να μιλούν για τον εαυτό τους 

 • να ρωτούν τον παρτενέρ / συνεξεταζόμενό τους τους για τα ενδιαφέροντα, τους στόχους του κτλ 
 • να απευθύνουν ερωτήσεις στον εξεταστή στα πλαίσια μίας συζήτησης ανάμεσα σε τρία πρόσωπα
 • να είναι σε θέση να μιλήσουν για 1-2 λεπτά non-stop (μονόλογος) για να αναλύσουν δεδομένα πάνω σε κάποιες επιλογές
 • να κρατούν σημειώσεις όσο ο συνομιλητής / συνεξεταζόμενός τους παρουσιάζει τις επιλογές του
 • να συζητούν τα υπέρ και τα κατά διαφορετικών επιλογών με το συνομιλητή τους
 • να ετοιμάζουν μία παρουσίαση μαζί με το συνομιλητή τους
 • να κάνουν μία παρουσίαση και να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν και να τεκμηριώσουν την επιλογή τους

Παρακολουθώντας μαθήματα Proficiency στην Ευρωδιάσταση, είστε εξασφαλισμένοι ότι ο τρόπος διεξαγωγής του speaking στα πλαίσια των μαθημάτων είναι απόλυτα συμβατός με αυτόν που θα αντιμετωπίσετε στις προφορικές εξετάσεις, καθώς η Ευρωδιάσταση διατηρεί επί σειρά ετών ακαδημαϊκή συνεργασία με το Hellenic American Union.

 

To πρώτο μέρος της ακουστικής εξέτασης του ECPE περιλαμβάνει σύντομους διαλόγους με 4 επιλογές απαντήσεων για τον καθένα. Είναι σημαντικό να μην “μείνετε πίσω”, με την έννοια ότι ενώ ακούτε το διάλογο που αντιστοιχεί στην ερώτηση (π.χ.) 10, εσείς ακόμα προσπαθείτε να απαντήσετε την ερώτηση 9. Αν “δεν πιάσατε” αυτό που ακούσατε σε ένα διάλογο, βάλτε μία απάντηση στην τύχη και τεθείτε σε κατάσταση ετοιμότητας για την επόμενη ερώτηση. Το να θυσιάσετε 1-2 ερωτήσεις με αυτό τον τρόπο είναι αποδεκτή πρακτική. Πάμε για μία υψηλή βαθμολογία, όχι για το 100%.

Τα Αγγλικά που θα συναντήσετε στο πρώτο μέρος της εξέτασης του ECPE είναι καθαρά conversational / informal English. Για να βελτιώσετε την κατανόηση Αγγλικών της καθομιλουμένης, συνιστούμε την παρακολούθηση ταινιών με Αμερικανικές προφορές, όσο το δυνατόν πιο κοντά στα standard North American English.

To δεύτερο μέρος της ακουστικής εξέτασης του ECPE περιλαμβάνει 3 σύντομες ομιλίες ακολουθούμενες από 6 ερωτήσεις η κάθε μία.

Το τρίτο μέρος της εξέτασης του ECPE περιλαμβάνει 2 εκτεταμένους διαλόγους. Το πανεπιστήμιο του Michigan περιλαμβάνει πλέον τις ερωτήσεις για το 3ο μέρος του ακουστικού κειμένου στο CD, στο τέλος του εκάστοτε διαλόγου, και επιπλέον αυτό το μέρος της εξέτασης ακούγεται δύο φορές. Θυμηθείτε ότι οι ερωτήσεις δεν είναι κατ’ ανάγκη με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχες απαντήσεις στο διάλογο (για παράδειγμα, η απάντηση στην ερώτηση 48 μπορεί να αναφέρεται στο διάλογο νωρίτερα από την απάντηση στην ερώτηση 46).

Για το δεύτερο και κυρίως για τρίτο μέρος, η παρακολούθηση συζητήσεων πάνω σε τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, ντοκιμαντέρ και video με τεχνικό / επιστημονικό περιεχόμενο (σε επίπεδο μέσου μορφωμένου ανθρώπου, όχι σε επίπεδο ειδικού) θα βοηθήσει αρκετά.

Το να κρατάτε σημειώσεις για το δεύτερο και το τρίτο μέρος της Κατανόησης Ακουστικού Κειμένου είναι άλλο ένα σημείο που θα χρειαστεί εξοικείωση. Οι οδηγίες του ECPE για το δεύτερο και το τρίτο μέρος αναφέρουν πως οι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις και υπάρχει χώρος για αυτό το σκοπό στο έντυπο με τα θέματα. Μία τεχνική είναι να αγνοήσετε τις επιλογές της απάντησης και απλά να προσπαθήσετε να εντοπίσετε και να θυμάστε (και να κρατήσετε σημειώσεις όπου χρειάζεται) τα σημεία τα όποια είναι τα πλέον σημαντικά. Μία άλλη τεχνική είναι να δείτε τις επιλογές των απαντήσεων ενώ ακούτε το διάλογο και να προσπαθήσετε να τις συνδέσετε με αυτό που ακούτε (αν και η σύνδεση δεν είναι πάντα προφανής). Μερικοί υποψήφιοι θεωρούν πως αυτή η τεχνική τους βοηθά να εστιάσουν στο ακουστικό κείμενο πιο αποτελεσματικά.

Να θυμάστε όταν κρατάτε σημειώσεις να χρησιμοποιείτε τον πιο σύντομο τρόπο γραφής και σύμβολα αντί για ολόκληρες λέξεις ή προτάσεις. Το να κρατάτε σημειώσεις μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατήρηση της ψυχραιμίας σας και στο να έχετε καθαρή σκέψη. Μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε αυτό που ακούτε τη δεδομένη στιγμή αντί να πανικοβληθείτε για το πόσο δύσκολο θα είναι να θυμάστε τα πάντα αργότερα.

Μία καλή πρακτική για να κρατάτε σημειώσεις (ακόμα και χωρίς τις ερωτήσεις τύπου ECPE) είναι να παρακολουθήσετε μέρος ενός ντοκιμαντέρ και να κρατήσετε σημειώσεις, έτσι ώστε να είστε σε θέση να μεταφέρετε σε ένα γνωστό σας τα πιο σημαντικά σημεία αυτού που ακούσατε, εστιάζοντας στις πιο σημαντικές ημερομηνίες και γεγονότα.

Το σημαντικότερο όλων είναι η απόλυτη συγκέντρωση από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της εξέτασης. Μπορεί το listening του ECPE να θεωρείται πιο βατό σε σχέση με άλλες ομότιμες εξετάσεις, αλλά θυμηθείτε ότι δεν έχετε την πολυτέλεια δεύτερου ακούσματος (τουλάχιστον στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος).

Θυμηθείτε επίσης ότι, σε αντίθεση με όλα τα άλλα μέρη της εξέτασης, το να βελτιωθείτε στο listening είναι περισσότερα θέμα εξάσκησης και λιγότερο θέμα διδασκαλίας.

Η Ευρωδιάσταση σας παρέχει εκτεταμένη εξάσκηση στην κατανόηση ακουστικού κειμένου σε όλα τα προγράμματα προετοιμασίας για το ECPE, όπως άλλωστε και σε όλα της τα προγράμματα. Εκτός από τα listening που κάνετε στην κανονική ροή του course, υπάρχουν και τα listening που σας κάνουμε εκτός των βασικών ωρών. Μην παραλείπετε να έρχεστε και σε αυτά.

Bottom line: μπορεί το listening του Michigan να είναι μία βατή και απλή ως προς τη δομή της εξέταση, αυτοί όμως οι χαρακτηρισμοί αφορούν τον καλά προετοιμασμένο υποψήφιο. Μην υποτιμάτε το listening.

Για την πλήρη περιγραφή της εξέτασης Proficiency Michigan πατήστε εδώ.

ECPE GCVR = Grammar (Γραμματική), Cloze (Κείμενο με κενά), Vocabulary (Λεξιλόγιο), Reading (Κατανόηση γραπτού λόγου).

Διάρκεια: 55 λεπτά

Βαθμολογία: Συνολικά 70 ερωτήσεις, καθεμιά από τις οποίες βαθμολογείται με 1 μονάδα, και είναι όλες ισοδύναμες. Το ζητούμενο είναι η επιτυχία στο 65% αυτών (=46 ερωτήσεις) άσχετα με το αν πχ κάποιος έχει κάνει λάθος και τα δύο Cloze. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

Γραμματική: Το υλικό που εξετάζεται σε αυτές τις 16 γραμματικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι αρκετά περιορισμένο και πιο προβλέψιμο σε σχέση με το υλικό που μπορεί να συναντήσετε στα υπόλοιπα μέρη του GCVR. Έτσι είναι σχετικά εύκολο να κερδίσει κανείς μονάδες. Λάβετε ωστόσο υπόψη πως πλέον στο κομμάτι της γραμματικής ενδεχομένως να συναντήσετε και ιδιωματικές εκφράσεις καθώς και Αγγλικά της καθομιλουμένης, σαν αυτά που συναντάμε στο πρώτο και δεύτερο μέρος της Κατανόησης Ακουστικού Κειμένου. Επίσης οι προτάσεις της εκφώνησης καθώς και οι τέσσερις επιλογές που ακολουθούν είναι συνήθως μεγαλύτερης έκτασης από ότι στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει πως η εξέταση έγινε πιο δύσκολη αλλά ότι θα πρέπει να βελτιστοποιήσετε τη διαχείριση χρόνου.

Cloze: Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιληφθούν πως, κατά ένα μεγάλο βαθμό, πρόκειται για τεστ κατανόησης. Οι ερωτήσεις συνήθως δεν περιέχουν εξεζητημένο λεξιλόγιο, αλλά τα κείμενα είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι σπουδαστές που δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς αυτό που αναφέρεται στο κείμενο, είναι πολύ πιθανό να επιλέξουν λάθος απάντηση. Συνεπώς είναι καλή ιδέα να διαβάσετε γρήγορα μία φορά το κείμενο πρώτα ώστε να έχετε μία εικόνα του θέματος που πραγματεύεται, και στη συνέχεια, καθώς προσπαθείτε να συμπληρώσετε τα κενά, να έχετε μια πλήρη εικόνα του περιεχομένου/του θέματος ολόκληρου του κειμένου.

Λεξιλόγιο: Να είστε προετοιμασμένοι να συναντήσετε κάποιες λέξεις που δεν έχετε συναντήσει ποτέ. Ενώ προσπαθείτε (όλο το διάστημα πριν τις εξετάσεις) να «χτίσετε» το λεξιλόγιο σας, να έχετε πάντα στο μυαλό σας πως αν και τα κείμενα περιέχουν συνήθως ορολογία, τεχνικούς και επιστημονικούς όρους, το λεξιλόγιο στο GCVR είναι γενικού περιεχομένου. Γενικά, θα μπορούσε να πει κανείς πως υπάρχει μία προτίμηση για λιγότερο επίσημες εκφράσεις.
Σε αυτό το μέρος της εξέτασης είτε γνωρίζετε την απάντηση είτε όχι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χάσετε πολύτιμο χρόνο περιμένοντας την επιφοίτηση! Δεν θα έρθει αν δεν ξέρετε την απάντηση! Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, προσπαθήστε να αποκλείσετε όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές με την «εις άτοπο απαγωγή» (the process of elimination), διαλέξτε μία απάντηση από αυτές που έμειναν και προχωρήστε! Θυμηθείτε ότι α) δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία και β) οι αναπάντητες ερωτήσεις δεν κερδίζουν βαθμούς!

Κείμενα: Τα τρία κείμενα στο ECPE είναι σχετικά σύντομα και ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το καθένα. Γενικά μιλώντας, θα μπορούσε κάποιος να πει πως τα κείμενα είναι το μέρος της εξέτασης που μπορεί να εξασφαλίσει επιπλέον μονάδες στον υποψήφιο, ώστε να καλύψει τις μονάδες που ενδεχομένως έχει χάσει σε κάποιο άλλο, πιο δύσκολο μέρος της εξέτασης.
Τα θέματα είναι συνήθως επιστημονικά και τεχνικά αλλά δεν προϋποθέτουν τεχνικές ή εξειδικευμένες γνώσεις. Οι ασκήσεις κατανόησης στην ουσία εξετάζουν την ικανότητα του υποψήφιου να κατανοήσει κάτι άγνωστο σε αυτόν, και αυτό είναι που χρειάζεται να εξασκήσετε πριν την εξέταση. Να διαβάζετε κείμενα που φτάνουν στο όριο της κατανόησής σας και να προσπαθείτε να καταλάβετε το νόημά τους. Αλλά μην θεωρείτε πως πρέπει να απομνημονεύσετε όλους τους νέους τεχνικούς όρους. Η εξέταση του Proficiency ήταν και παραμένει μία εξέταση Γενικών Αγγλικών και όχι ορολογίας.
Για να προετοιμαστείτε για την εξέταση του ECPE καλό θα είναι να διαβάζετε άρθρα τα οποία περιγράφουν τις τελευταίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα, όχι όμως αυτά που απευθύνονται στους ειδικούς, αλλά αυτά που απευθύνονται στο μέσο αναγνώστη. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες στο Internet όπου μπορείτε να βρείτε άρθρα με τέτοιο περιεχόμενο.
Στην εξέταση του GCVR ο καλύτερος τρόπος για να χειριστείτε τα κείμενα και τις ερωτήσεις που ακολουθούν είναι να διαβάσετε τα κείμενα προσεκτικά πριν ασχοληθείτε με τις ερωτήσεις (οι οποίες συνήθως δεν ακολουθούν τη σειρά του κειμένου). Τα κείμενα είναι αρκετά σύντομα και αν έχετε καταλάβει τι πραγματεύονται, τότε θα είναι σχετικά εύκολο να εντοπίσετε τα σημεία στα οποία αναφέρεται η κάθε ερώτηση και να εντοπίσετε τη σωστή απάντηση.

Γενικότερα, θα πρέπει να θυμάστε ότι η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση του GCVR. Ο υποψήφιος πρέπει να προσεγγίσει την εξέταση ρεαλιστικά και όχι «συναισθηματικά». Είναι βέβαιο ότι θα έχετε έναν αριθμό άγνωστων λέξεων και δεν θα γνωρίζετε ορισμένες απαντήσεις. Κανείς δεν είναι τέλειος! Όταν δεν γνωρίζετε μία απάντηση, “admit defeat” και προχωρήστε στην επόμενη!

Επιχορηγούμενα μαθήματα Proficiency Michigan στην Ευρωδιάσταση

Μαθήματα Proficiency Michigan στην Ευρωδιάσταση με δυνατότητα μερικής ή ολικής επιχορήγησης από πόρους ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Είστε ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ; Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρoετοιμασία για το Proficiency του Michigan στην Ευρωδιάσταση με μερική ή ολική κάλυψη του κόστους της εκπαίδευσης από πόρους ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ 0,24%.

Η εισφορά υπέρ ΛΑΕΚ καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ασφαλιστέο στο ΙΚΑ. Το ύψος της αποτελεί συνάρτηση του ύψους της συνολικής μισθοδοσίας της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις για να καλυφθεί (ολικά ή μερικά) το κόστος του προγράμματος Proficiency που θα παρακολουθήσετε στην Ευρωδιάσταση από πόρους ΛΑΕΚ 0,24%:
1) Η έγκριση της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε, καθώς δικαιούχος του ποσού είναι η επιχείρηση και όχι ατομικά οι εργαζόμενοι.
2) Να μην έχει ήδη διαθέσει η επιχείρηση το σύνολο του κονδυλίου που δικαιούται για άλλον εργαζόμενο/-ους / άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι το πως θα χρησιμοποιήσει το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση είναι στη διακριτική της ευχέρεια. Για παράδειγμα, μπορεί μία επιχείρηση να απασχολεί 50 εργαζόμενους και να διαθέσει όλο το ποσό της εισφοράς ΛΑΕΚ 0,24 που δικαιούται για την εκπαίδευση ενός μόνο από αυτούς.

Επιλέγοντας να υπαχθεί το πρόγραμμα Proficiency που θα παρακολουθήσετε στην Ευρωδιάσταση στη διαδικασία του ΛΑΕΚ, θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα δηλωθεί στον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση απουσίας από ένα μάθημα θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται έγκαιρη γνωστοποίηση στον ΟΑΕΔ.

Η υποβολή στον ΟΑΕΔ του φακέλου έναρξης του προγράμματος γίνεται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Η διαδικασία είναι απλή και οι γραμματείες των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση μπορούν να σας καθοδηγήσουν εφόσον δεν την έχετε ξανακάνει.

 

Proficiency Michigan; Michigan Proficiency; Ή Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE), όπως είναι η σωστή και πλήρης ονομασία του; Όπως και αν το πει κανείς, το ουσιαστικό είναι ότι πρόκειται για μία εξέταση φιλική και βατή για το μέσο υποψήφιο.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Αγγλικών Proficiency Michigan (ECPE).

Ποια είναι η διαδικασία των γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Το Proficiency στην "προ-Ευρωδιάστασης" εποχή φαινόταν βουνό σε έναν ενήλικο που είχε πάρει το Lower παλιά ή δεν το είχε καν. Τα δύο ακαδημαϊκά έτη θεωρούνταν ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας για το Proficiency, ενώ πολλές σχολές πρότειναν τρία! Και πάλι η Ευρωδιάσταση άλλαξε τα δεδομένα μειώνοντας θεαματικά το χρόνο προετοιμασίας.

Proficiency σε 7-12 μήνες χωρίς πρόσφατο Lower, με ομαλή προσαρμογή στις απαιτήσεις του επιπέδου, χάρη στο ειδικό μελετημένο πρόγραμμα σπουδών Powerprof.

Proficiency σε 5-8 μήνες από επίπεδο Advanced. Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει το 1ο από τα 2 ακαδημαϊκά έτη προετοιμασίας Proficiency, σε κατόχους Advanced και σε σπουδαστές που έχουν αποτύχει στις εξετάσεις Proficiency και θέλουν να ξαναδώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα κάνοντας εντατική προετοιμασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή των εξετάσεων Proficiency Michigan (ECPE) πατήστε εδώ.

Εξαιρετικές για μία ακόμη φορά οι επιδόσεις των σπουδαστών μας στις εξετάσεις Proficiency Michigan (ECPE)! Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους!

Ερώτηση:
οι εξετάσεις για το Proficiency Michigan (ECPE) πλησιάζουν και μπαίνω στην τελική ευθεία της προετοιμασίας μου. Κάποια συμβουλή;

Απάντηση:
Ακολουθούν 4 χρήσιμα tips για τους υποψήφιους Proficiency Michigan (ECPE):

1) GCVR: Το paper αυτό εξετάζει τη γραμματική και το λεξιλόγιο του υποψηφίου και αποτελείται αποκλειστικά από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις, ακόμη και στην τύχη. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία για τις λάθος απαντήσεις.
2) (πάλι για το GCVR): Μπορεί να μην ξέρετε τη σωστή απάντηση σε μία ερώτηση είναι όμως πολύ πιο χρήσιμο να ξέρετε ποια ή ποιες απαντήσεις είναι σίγουρα λάθος!
Εφαρμόζοντας τη διαδικασία της «εις άτοπον απαγωγής» (the process of elimination) και περιορίζοντας τις πιθανές επιλογές απαντήσεων, αυξάνετε τις πιθανότητές σας η τελική σας επιλογή να είναι η σωστή απάντηση!
3) Έκθεση (writing) και προφορική εξέταση (speaking): αυτό που αξιολογείται είναι το επίπεδο Αγγλικών του υποψήφιου και όχι η ποιότητα των ιδεών του. Δώστε βαρύτητα στο «πώς» (θα τα πείτε και θα τα γράψετε) και όχι στο «τι» (θα πείτε και θα γράψετε).
4) “Μεγάλη προσοχή στη διαχείριση του χρόνου (time management) όσον αφορά το Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου) και το GCVR (Γραμματική/Cloze/Λεξιλόγιο/Κατανόηση Γραπτού λόγου). Κάτι που παρατηρείται συστηματικά στις τελευταίες εξεταστικές είναι στο μέρος της Γραμματικής να έχουν ενταχθεί και ερωτήματα που σχετίζονται καθαρά με τη σύνταξη και τη δομή της Αγγλικής Γλώσσας, καθώς και ιδιωματισμοί και / ή εκφράσεις που σχετίζονται με τη χρήση της γλώσσας σε καθημερινό/προφορικό επίπεδο, κάτι που ενώ δεν καθιστά την εξέταση δύσκολη, κάνει μία μερίδα των υποψηφίων να αναλώνει περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται σε αυτού του τύπου τα ερωτήματα. Επίσης, παρατηρείται πως τόσο στα parts 1 & 2 του Listening όσο και (κυρίως) στο κομμάτι της Γραμματικής, οι επιλογές που δίνονται στον υποψήφιο (a/b/c/d) καθώς και το ίδιο το ερώτημα είναι σχετικά μεγάλα σε έκταση. Επομένως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι σωστά προκειμένου να μη χάσουν πολύτιμο χρόνο ή ακόμα και να μην προλάβουν να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα.

Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση για την προετοιμασία σας για το Proficiency του Michigan, ξέρετε ότι επιλέγετε:
α) Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες με πάνω από 14.000 επιτυχημένους υποψήφιους Lower & Proficiency στο ενεργητικό τους.
β) Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες που διατηρούν επί σειρά ετών ακαδημαϊκή συνεργασία με το Hellenic American Union (ΕλληνοΑμερικανική Ένωση), επίσημο εξεταστικό φορέα Lower Michigan (ECCE) και Proficiency Michigan (ECPE) στην Ελλάδα, γεγονός που διασφαλίζει την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών που παρέχουν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των εξετάσεων Lower & Proficiency Michigan.

Επιλέγοντας Ευρωδιάσταση, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα σας προετοιμάσουμε μόνο για αναγνωρισμένα και αναγνωρίσιμα πτυχία γλωσσομάθειας, και όχι για πιστοποιητικά αμφιβόλου κύρους και ανύπαρκτης αναγνωρισιμότητας στην αγορά εργασίας.

Η Ευρωδιάσταση σας προφέρει ολοκληρωμένη προετοιμασία για Lower - Advanced - Proficiency αναγνωρισμένων και έγκριτων φορέων και όχι για υποδεέστερα πιστοποιητικά, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, με τα χαμηλότερα δίδακτρα.

Σελίδα 2 από 2

Προετοιμασία για Αναγνωρισμένα Πτυχία Ξένων Γλωσσών σε Χρόνο Ρεκόρ!

Lower σε 12-18 μήνες, αρχίζοντας από το μηδέν.

Proficiency σε 7-12 μήνες, ακόμα και χωρίς πρόσφατο Lower.

IELTS σε 4-6 εβδομάδες.

DELE Intermedio Β2 Ισπανικών σε 6-12 μήνες, αρχίζοντας από το μηδέν.

PLIDA B2 Ιταλικών σε 6-12 μήνες, αρχίζοντας από το μηδέν.

DELF Β2 Γαλλικών σε 7-12 μήνες, αρχίζοντας από το μηδέν.

Zertifikat Β2 Γερμανικών σε 11-13 μήνες, αρχίζοντας από το μηδέν.

Lomonosov B2 Ρωσικών σε 2 ακαδημαϊκά έτη, αρχίζοντας από το μηδέν.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση μπορείτε να προετοιμαστείτε για Lower, Proficiency, IELTS, DELE Β2 και C2, DELF B2 και DALF C2, PLIDA B2/C1/C2, Zertifikat B1/Β2/C1/C2 και Lomonosov B2/C1/C2 σε χρόνο-ρεκόρ!

Λογότυπο Ευρωδιάστασης

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση διατηρούν ακαδημαϊκή συνεργασία με το Hellenic American Union, επίσημο εξεταστικό φορέα του παν/μιου Michigan στην Ελλάδα.

Hellenic American Union Academic Partner

ΝΕΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η Ευρωδιάσταση παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αρχίσει μαθήματα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου...

περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ

Τμήματα ενηλίκων Αγγλικών, Γερμανικών, Ισπανικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Ρωσικών τις ώρες που σας βολεύουν...

περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ο συντομότερος δρόμος για την απόκτηση όλων των επίσημων Διπλωμάτων / Πιστοποιήσεων της κάθε γλώσσας...

περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα, επαναληπτικά και ενισχυτικά, αναπλήρωσης ύλης...

περισσότερα

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Επιπλέον έκπτωση 7% σε άνεργους!

περισσότερα

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Δείτε πότε ξεκινούν τα νέα τμήματα ξένων γλωσσών ενηλίκων και ξεκινήστε άμεσα...

περισσότερα

Θέλετε να μάθετε Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά και μένετε σε κάποια από τις παρακάτω περιοχές της Αττικής;

Επιλέξτε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση, τα Νο 1 Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ενηλίκων.
Η πρόσβαση σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση είναι εύκολη από όλες τις περιοχές της Αττικής, τόσο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο και με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα.

Εύκολη πρόσβαση στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση από όλες τις παρακάτω περιοχές:

 • Αθήνα 
 • Πειραιάς
 • Ελληνικό
 • Αγία Παρασκευή
 • Άγιοι Ανάργυροι
 • Άγιος Δημήτριος
 • Αιγάλεω
 • Άλιμος
 • Αμπελόκηποι
 • Ανάβυσσος
 • Αργυρούπολη
 • Βάρη
 • Βάρκιζα
 • Βριλήσσια
 • Βούλα
 • Βουλιαγμένη
 • Βύρωνας
 • Γαλάτσι
 • Γέρακας
 • Γκύζη
 • Γλυφάδα
 • Γουδί
 • Δάφνη
 • Δραπετσώνα
 • Ελευσίνα
 • Ελληνορώσων
 • Ζωγράφου
 • Ηλιούπολη
 • Ίλιον
 • Ιλίσια
 • Καισαριανή
 • Καλλιθέα
 • Καματερό
 • Κεραμεικός
 • Κερατσίνι
 • Κηφισιά
 • Κολωνός
 • Κορυδαλλός
 • Κουκάκι
 • Κυψέλη
 • Λαγονήσι
 • Λυκόβρυση
 • Μαρούσι
 • Μελίσσια
 • Μενίδι
 • Μεταμόρφωση
 • Μοσχάτο
 • Νέα Ελβετία
 • Νέα Ερυθραία
 • Νέα Ιωνία
 • Νέα Σμύρνη
 • Νέα Φιλαδέλφεια
 • Νέα Χαλκηδόνα
 • Νέο Ηράκλειο
 • Νέο Ψυχικό
 • Νέος Κόσμος
 • Νίκαια
 • Παγκράτι
 • Παιανία
 • Παλλήνη
 • Παπάγου
 • Πατήσια
 • Πατησίων
 • Πεντέλη
 • Πέραμα
 • Περισσός
 • Περιστέρι
 • Πετράλωνα
 • Πετρούπολη
 • Ρέντης
 • Σαλαμίνα
 • Σεπόλια
 • Σπάτα
 • Ταύρος
 • Φάληρο
 • Χαϊδάρι
 • Χαλάνδρι
 • Χολαργός
 
Η αναφορά στις παραπάνω περιοχές είναι καθαρά ενδεικτική. Δείτε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση.

Νο1 online φροντιστήρια ξένων γλωσσών για ενήλικες. Μαθήματα ξένων γλωσσών για ενήλικες online real time. Πανευρωπαϊκή κάλυψη. Πληροφορίες: 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.93.

Αν ψάχνετε φροντιστήριο ξένων γλωσσών για ενήλικες με πολυετή εμπειρία στα online μαθήματα, και όχι κάποιο φροντιστήριο που “ανακάλυψε” τα online μαθήματα λόγω Covid, η Ευρωδιάσταση είναι η πρώτη σας επιλογή!

Αν θέλετε live μάθημα με top καθηγητές και όχι “κονσέρβες” του εμπορίου για να μάθετε “τα βασικά”, η Ευρωδιάσταση είναι η πρώτη σας επιλογή!

Online προετοιμασία για αναγνωρισμένα πτυχία ξένων γλωσσών σε χρόνο ρεκόρ, με γραπτή εγγύηση τήρησης χρονοδιαγράμματος.